Shell Turbine Oil 750 1/4 USG, Andrew Dobbins

11.02