Loading...

Continue Biofilm Monitor CBM

€ 0,00 incl BTW
excl BTW

Microbiologische (na)groei in het water kan leiden tot problemen als verstopping, verslechtering van de waterkwaliteit of verspreiding van ziekteverwekkers. Om dit in een vroeg stadium op te kunnen sporen en monitoren, hebben KWR en Milispec de CBM ontwikkeld. De CBM bestaat uit kolommen met glasparels en glasplaatjes waar continu water langs stroomt. Micro-organismen uit het water hechten aan het glasoppervlak en groeien, waardoor een slijmlaagje ontstaat (biofilm). Door het verschil in stromingscondities is de biomassa-adsorptie op de glasplaatjes gering, terwijl de biofouling op de parels optreedt door biomassagroei én biomassa-adsorptie. Het verschil tussen plaatjes en parels maakt duidelijk wat de bijdrage van beide processen is.

Tegen verstopping en vervuiling

De CBM is met name interessant voor partijen die regelmatig te kampen hebben met (microbiële) verstopping van leidingen of drainagesystemen, vervuiling van water en ophoping van potentiële ziekteverwekkers. De CBM kan helpen om te bepalen of het water verder gezuiverd moet worden, of bestaande zuiveringsprocessen aangepast moeten worden en om opslag- en transportsystemen verder te optimaliseren.

Loading...

De CBM ofwel Continu Biofilm Monitor is een ontwikkeling van KWR Watercycle Research Institute en doorontwikkeld door Milispec Sampling & Anlysing. Met dit apparaat kan gedurende een periode de biofilmopbouw en groei in watersystemen worden bepaald. Met onze LuminUltra Surface & Deposit ATP test kit (DSA) kan direct middels een ATP meting de biofilm kwantitatief worden gemeten. (zie DSA kit verder in de shop).