Loading...

LuminUltra Deposit Surface ATP Test Kit (DSA), 50 testen

Speciale test kit om op basis van ATP metingen met de LuminUltra Test Kit biofilm en micro-organismen te bepalen.

De test kan met de bijgeleverde swabs worden gebruikt, maar ook met corrosie coupons of andere substraten of de Continue Biofilm Monitor (CBM)

De meting is kwantitatief en geeft resultaten in pg/cm3 ATP.