Loading...

LuminUltra’s QGA test kit, totaal aan levende micro-organismen bepalen in drinkwater en schoon water

€ 0,00 incl BTW
excl BTW

Microbiologische 2e gen ATP test voor water. Complete LuminUltra QGA-kit inclusief Luminometer en bluetooth adapter,  100 testen en small lab equipment.

Neem voor een prijs contact op met info@milispec.com of +31 (0) 10 44 00 980.

Loading...

LuminUltra’s QGA test kit, resultaat in 3 minuten!!!
Is speciaal ontwikkeld om micro-biologische groei te meten in waterstromen. Deze 2e generatie ATP technologie is gevalideerd door het KWR Watercycle Research Instituut voor het snel (binnen 3 minuten) meten van microbiologische activiteit in drinkwater. Naast drinkwater wordt de test voor verschillende andere industriën ingezet. Te denken valt aan afvalwater, proceswater, koelwater, tuinbouwwater en alle andere mogelijke waterinrichtingen waar het monitoren op microbiologische groei noodzakelijk is. Toegepaste industriën zijn de drinkwatersector, voedingsmiddelen industrie, medische praktijken en zorginstellingen, gebouw infra beheerders, laboratoria, tuinbouw, energiecentales, petrochemie etc.

De test kit is samen met gebruikers samengesteld om deze zo praktisch mogelijk te gebruiken. De gevriesdroogde Luminase (Luciferase) maakt langdurig ongekoeld transport of opslag mogelijk. Een unieke methode waarbij enkel levende cellen kunnen worden gedetecteerd, dus ook na waterbehandeling middels desinfectie, ozonbehandeling, microfiltratie of reversed osmose is snel te zien of de behandeling succes heeft gehad.

Middels een mobile telefoon App en bluetooth module kan per locatie trentmonitoring in kaart worden gebracht en analysedata worden gedeeld met bedrijf of gebruiker.