ISO-container bladder voor olie, water of emulsies, 22m3

ISO Containerbladder voor het verzamelen van olie/watermengsels bij bijvoorbeeld milieuverontreinigingen, 22m3 met containerschot.

Andere afmetingen mogelijk.